Foreign Language Listening AID : Where you can get subtitles ?

Followings are links where you can find subtitles for movies and dramas,

http://www.addic7ed.com/

http://www.moviesubtitles.org/

http://www.tvsubtitles.net/

http://subscene.com/

http://www.opensubtitles.org/en

http://www.allsubs.org

http://www.podnapisi.net

This a blog where gathered subtitles.

http://subtitles.tistory.com/

 

Where you can find subtitles for old movies.

http://cineaste.co.kr/bbs/board.php?bo_table=psd_captionle

In chinese, but quite useful…

http://shooter.cn/

 

For TED,

http://tedtalksubtitledownload.appspot.com

You can get subtitles in srt format.

 

and for Youtube, (When subtitles are available …)

http://mo.dbxdb.com

 

 

If you have any other useful information, Please share it with us.

Foreign Language Listening AID : ListeningDrill

https://listeningdrill.com/2013/03/28/listeningdrill-with-subtitle-foreign-language-listening-practice-english-spanish-french-german-japanese-chinese-etc-player-device-ted-video-and-free-audio-books/

영어듣기 : 영화 드라마 노래 MP3 자막 구할 수 있는 사이트/방법

외국 영화나 드라마의 자막을  구할 수 있는 웹 사이트 입니다.

http://www.addic7ed.com/

http://www.moviesubtitles.org/

http://www.tvsubtitles.net/

http://subscene.com/

http://www.opensubtitles.org/en

http://www.allsubs.org

http://www.podnapisi.net

 

그리고 자막들 모아놓은 블로그 입니다.

http://subtitles.tistory.com/

곰 자막 자료실

http://gom.gomtv.com/main/index.html?ch=subtitles&pt=l&menu=subtitles

오래된 영화 자막 구할 수 있는 곳

http://cineaste.co.kr/bbs/board.php?bo_table=psd_caption

중국말이라 그렇지 잘 찾으면 괜찮다….

http://shooter.cn/

 

TED 자막 구할 수 있는 곳

http://tedtalksubtitledownload.appspot.com/

지정한 TED 동영상의자막을 다운로드 받을 수 있습니다. (srt format)

 

그리고 Youtube는

http://mo.dbxdb.com/

(물론 자막이 있는 유튜브 동영상에 대해서만 자막을 다운 받을 수 있습니다…)

 

 

기타 유용한 정보 아시는 분은 같이 공유 부탁 드려요~

영어듣기에 도움주는 아이폰 앱 리스닝드릴

https://listeningdrill.com/2013/03/28/%eb%a6%ac%ec%8a%a4%eb%8b%9d%eb%93%9c%eb%a6%b4-%ec%9e%90%eb%a7%89%ea%b3%bc-%ed%95%a8%ea%bb%98%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%96%b4-%ec%98%81%ec%96%b4-%ec%9d%bc%eb%b3%b8%ec%96%b4-%ec%8a%a4/

영어공부혼자하기 – 어 영어가 들린다 ~

영어공부혼자하기 쉽지 않습니다.

영어공부혼자하다가는 항상 오래가지 못하고 그만두고는 하죠.

그렇다고 학원 다닌다, 인강 듣는다해도 어느덧 마찬가지가 되어버리고요.

 

생각해본 이유 중 하나는 영어 공부는 재미 있지 않다 라고 생각됩니다.

물론 재미 있는 공부가 어디 있겠서요 지만요.

 

샹각을 해봤습니다.

 

재미 있는 영화 나 미드가 그럭저럭 들리고, 그냥 그럭 저럭 재미 있게 즐길 수 있다면

그리고 더해서 조금만 의도적인 노력을 추가해 본다면(네… 영어 공부하려면 의도적

노력 꼭 있어야 합니다. 영어공부혼자하기 쉽지 않습니다…)

 

그렇다고 다짜고짜 영어로 된 영화나 미드를 영어공부혼자하기 한다고 자막 없이 본다면 ?

…..하나도 재미 없겠죠.

 

절충을 했습니다. 영어공부혼자하기를 위해서

 

자막이 있는 재미있는 영화나 미드로 공부를 한다.

어느정도 재미가 붙을 때 까지는 어느 정도의 의도적 노력은 필요하다 (TT)

 

그리고 스마트 폰에서 관련 앱이 있나 찾아 봤더니..

많더군요.

 

하나 막상 써보니, 뭔가 조금씩 아쉬었습니다.

 

그래서,

 

아예 제가 앱을 하나 만들었습니다.

 

들릴 때 까지 듣고 또 듣고 ,

영어 듣기 연습에 사용할 수 있는 리스닝드릴입니다.

 

콘텐츠는 가능한 재미있게 자기가 갖고 있는 미드나 영화를 올려 사용할 수도 있게 했고,

요새 유명한 TED 동영상을 앱 안에서  다운 받아 사용할 수 있게도 했습니다.

이상한 나라의 앨리스, 오즈의 마법사, 빨강 머리 앤 등 세계명작 오디오 북들고 앱 안에서 제공하고요.

 

IMG_4082IMG_3881

IMG_4081 IMG_4079

IMG_4076 IMG_3810-smallIMG_4242

 

스크롤로 전채 자막 살펴 볼 수 있고, 아무 곳이나 자막 클릭하면 그 자막 부터 다시 재생 시작되고요.

 

비디오지만 슬립모드(백그라운드)에서 끊기지 않고 계속 재생되어 내려놓고 인터넷 보면서 계속 듣고 있을 수도 있습니다.

 

배속 조절, 구간 반복, 자막 폰트 조절 같은건 기본이고, 자막 단위로 자동 재생도 해줍니다. (예 : 자막 3개씩 10번 반복 등…)

영화 같은 경우 자막만 (즉 대화없는 부분 건너뛰고, 대화 부분만) 재생 하게 할 수도 있습니다.

 

원하는 온라인 사전 연결 가능하고,

MP3하고 자막만으로도  사용 가능하고요.

 

무료버전 앱스토어 주소는

 

http://itunes.apple.com/kr/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

 

입니다.

 

무료버전에서도 제공되는 TED 동영상, 오디오북은 아무 제한 없이 사용 가능합니다.

 

영어공부혼자하기 도움 되시고,

영어공부혼자하기 꼭 성공하시기 바랍니다.

ListeningDrill : Napisy, słuchanie praktyce języki obce (angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, japoński, koreański, chiński itp.) gracz – TED wideo i książki audio za darmo

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

Najpierw należy zrozumieć języki obce słuchając ich.

ListeningDrill is to aplikacja służąca do ćwiczeń w zakresie słuchania języków obcych. Użytkownicy mogą czytać napisy i wielokrotnie odtwarzać pliki mp4, mov, mpv, 3gp.

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files

2. mp3 audio files

[Obsługiwany format napisów]

1. lrc (napisy karaoke LRC)

2. smi (napisy SAMI)

3. srt (format SubRip)

[Główne funkcje]

1. Otwórz Windows Explorera. Skopiuj i wklej pliki mp4, mov, mpv, 3gp oraz napisów.

2. Wyświetlają się całe napisy, które można przewijać w górę i w dół do przeglądania.

3. Można odtwarzać klip w dowolnym momencie pliku napisów.

4. Można ustawić dowolną ilość powtórzeń odtwarzania. Na przykład jeśli wybierzemy odtwarzanie napisów 5 razy, każdy napis zostanie odtworzone 5 razy przed przejściem do następnego napisu.

5. Można wybrać odtwarzanie tylko fragmentów zawierających napisy, np. dialogów. Wybranie opcji “Odtwarzaj tylko fragmenty z napisami” spowoduje przeskoczenie scen bez napisów i do scen z napisami.

6. Można włączyć powtarzanie poszczególnych fragmentów.

7. Można odtwarzać klip z prędkością 0,5 ~ 2 x (opcja obsługiwana tylko w iOS 5.0 i nowszych).

8. Zapamiętuje aktualnie odtwarzane miejsce. Ponowne odtwarzanie klipu rozpocznie się w tym samym miejscu.

[Przykładowe zastosowania]

1. Pobieranie/ściąganie ulubionych obcojęzycznych filmów, seriali i muzyki.

2. Jeśli wybierzesz plik wideo, specjalny program wyeksportuje dźwięk do plików mp4, mov, mpv, 3gp.

3. Ściągnij napisy do filmu, serialu lub piosenki.    (np. z http://www.addic7ed.com, http://subscene.com itp.)

4. Wyślij plik mp4, mov, mpv, 3gp wraz z odpowiadającym mu napisem do ListeningDrill (skopiuj za pomocą Windows Explorera)

5. Przeglądaj napisy w ListeningDrill i słuchaj plików mp4, mov, mpv, 3gp podczas nauki.

[Pozostałe]

1. Jeśli nie ma właściwego pliku napisów, plik mp4, mov, mpv, 3gp będzie odtwarzany bez napisów.

IMG_2967 IMG_3780   IMG_4129

IMG_4131 IMG_4132

IMG_3935 IMG_3936 IMG_4264

ListeningDrill iOS aplikacja dla iPhone jest wygodny do nauki języków obcych: angielski, chiński, koreański, hiszpański, portugalski, rosyjski, koreański, włoski, niemiecki i francuski.
ListeningDrill przyniosły szczególnie idealne do słuchania praktyki.

ListeningDrill : Idegen nyelv (angol, spanyol, kínai, japán, német, francia, stb) együtt feliratok nyelvtanuló lejátszót hallgatva TED videók video ingyenes hangoskönyvek

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

Ha idegen nyelveket hallgatunk, először meg kell értenünk őket.

A ListeningDrill applikáció kiválóan alkalmas az idegen nyelvek gyakorlására. A felhasználó olvashatja a feliratokat, és sokszor egymás után meghallgathatja a hozzájuk tartozó mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 fájlokat.

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files

2. mp3 audio files

[Kompatibilis felirat-formátumok]

1. lrc (LRC karaoke szövegek)

2. smi (SAMI feliratok)

3. srt (SubRip formátum)

[A legfontosabb funkciók]

1. Nyissa meg a Windows Explorert. Másolja fel a vágólapra és illessze be az mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 fájlokat és a feliratfájlokat.

2. Megjelenik az összes felirat. A feliratok tetszés szerint fel ill. lefelé görgethetőek.

3. Az MP3 fájl a feliratfájl tetszés szerinti részétől játszható le.

4. Az ismétlések száma tetszés szerint állítható be. Például: ha a feliratfájlok esetében öt ismétlést állítunk be, az applikáció minden egyes feliratot ötször ismétel, mielőtt a következőhöz ugrana.

5. Az applikáció arra is képes, hogy csak a feliratos részeket – például a párbeszédeket – játssza le. Ha a „Csak feliratos részek lejátszása” opciót választja, az applikáció automatikusan átugorja a felirat nélküli részeket.

6. Az egyes részek külön-külön is ismételhetők.

7. A lejátszási sebesség 0,5 ~ 2 x között állítható be (ez az opció csak iOS 5.0-nél nem régebbi rendszerben működik).

8. Az applikáció elmenti a pillanatnyi lejátszási pozíciót. A következő lejátszás ilyenkor ugyanarról a helyről indul, ahol előzőleg leállították.

[Mire használható a ListeningDrill?]

1. Letöltheti vele kedvenc idegen nyelvű filmjeit, sorozatait és zeneszámait.

2. Ha videofájlt választ, a speciális program mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 fájlokba exportálja a hangot.

3. Töltse le a film, sorozat vagy zene feliratait    (pl. a http://www.addic7ed.com, a http://subscene.com stb. portálokról)

4. Küldje az MP3 fájlt a megfelelő feliratfájllal együtt a ListeningDrillbe (másolja be a Windows Explorer segítségével).

5. Olvassa a feliratokat a ListeningDrillben, és tanulás közben hallgassa az mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 fájlokat.

[Egyéb tudnivalók]

1. Ha nincs megfelelő feliratfájl, az applikáció felirat nélkül játssza le az mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 fájlt.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3939 IMG_3940 IMG_4266

ListeningDrill iOS App for iPhone kényelmes tanulni idegen nyelvek angol, kínai, koreai, spanyol, portugál, orosz, koreai, olasz, német, és francia nyelven.
ListeningDrill készített különösen ideális hallgatási gyakorlatban.

ListeningDrill : Cizí jazyk (angličtina, španělština, čínština, japonština, němčina, francouzština, atd.) spolu s titulky jazyka student hráč poslechu audioknihy TED videa video zdarma

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

Nejprve musíte porozumět cizím jazykům díky poslechu.

Poslechové Cvičení je aplikace pro ty, kteří potřebují cvičit poslech cizích jazyků. Uživatelé si mohou číst titulky a opakovaně přehrávat mp4, mov, mpv, 3gp, mp3.

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files

2. mp3 audio files

[Podporovaný formát titulků]

1. lrc (Karaoke texty LRC)

2. smi (SAMI Titulky)

3. srt (SubRip formát)

[Hlavní vlastnosti]

1. Otevřete Průzkumníka Windows. Zkopírujte a vložte soubory mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 a titulky určené pro jednoduchý převod.

2. Zobrazuje celé titulky, které lze posouvat nahoru a dolů a prohlížet si je.

3. Kdykoliv si můžete přehrát klip z požadované pozice titulků.

4. Titulky si můžete dát opakovat tolikrát, kolikrát je chcete vidět. Například, pokud se rozhodnete přehrát titulky 5 krát, každý titulek se přehrá 5 krát před přechodem na další titulek.

5. Vybrat hrát si můžete pouze ty snímky, které obsahují titulky, tj. dialogy. Pokud zvolíte “Přehrát pouze snímky s titulky,” přeskočí se scény bez dialogů a rychle se přejde na scény s dialogy.

6. Některé snímky si můžete dát opakovat.

7. Klipy lze přehrávat rychlostí 0,5 ~ 2-násobku (podporován pouze na iOS 5.0 nebo vyšší).

8. Pamatuje si místo, které se v současné době přehrává. Při přehrávání klipu znovu, začne ze stejného místa.

[Příklady použití]

1. Získejte / stáhněte zahraniční filmy, dramata a hudbu, která se vám líbí.

2. Pokud vyberete video soubor, video-mp3-extractor atd., budou použity k extrakci souborů mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 ze souboru.

3. Získejte soubor s titulky pro film, drama nebo píseň, kterou chcete. (např. z http://www.addic7ed.com a/nebo z http://subscene.com atd.)

4. Pošlete MP3 soubor a odpovídající soubor titulků do Poslechového Cvičení (zkopírujte pomocí Průzkumníka Windows)

5. Podívejte se na titulky v Poslechovém Cvičení a poslouchejte mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 soubor ke studiu.

[Jiné]

1. Pokud odpovídající soubor s titulky není k dispozici, soubor mp4, mov, mpv, 3gp, mp3 se přehrá bez titulků.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3922 IMG_3923 IMG_4260

ListeningDrill iOS App pro iPhone je vhodný pro studium cizích jazyků angličtina, čínština, korejština, španělština, portugalština, ruština, korejština, italština, němčina a francouzština.
ListeningDrill vyrábí především ideální pro poslech praxe.