ListeningDrill : Với phụ đề, thực hành nước ngoài ngôn ngữ nghe (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, vv) player – TED video và âm thanh cuốn sách miễn phí

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED file video dowonload
– Miễn phí audiobook
– Video / audio file tải lên

Trước hết phải nói đến chức năng nghe ngoại ngữ

ListeningDril là Web dùng để luyện nghe ngoại ngữ, vì vậy bạn có thể vừa xem phụ đề vừa nghe hoặc nghe lặp lại mp4,mov,mph,3gp,mp3.

Nó là học tiếng Anh, nghiên cứu Trung Quốc, nghiên cứu Nhật Bản, nghiên cứu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nghiên cứu, nghiên cứu Hàn Quốc vv …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[Phụ đề định dạng được hỗ trợ]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[Chức năng chính]

1. Mở Windows Explorer sao chép đơn giản các file mp4,mov,mph,3gp,mp3 và các file phụ đề.
2. Toàn bộ phụ đề được biểu thị, bạn có thể dùng thanh cuộn để xem tất cả nội dung phụ đề đó.
3. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể play lại từ vị trí phụ đề đã được lựa chọn.
4. Bạn có khả năng thiết đặt play lặp lại phụ đề muốn xem. Ví dụ nếu bạn thiết đặt play phần phụ đề 5 lần thì nó sẽ tự động play đủ 5 lần sau đó mới chuyển đền phần sau.
5. Bạn cũng có thể thiết đặt chỉ play phần có phụ đề, có tựa đề
Nếu bạn thiết đặt “chỉ play phần có phụ đề”, tất cả những cảnh không có phụ đề ở phim v.v sẽ được bỏ qua và hệ thống nhanh chóng tìm phần có phụ đề để play.
6. Bạn có thể thiết play lặp lại mục nào đó
7. Bạn có thể play với tốc độ nhanh từ 0.5~ 2 lần (chỉ hỗ trợ ở iOS 5.0 trở lên)
8. Nếu bạn ghi nhớ vị trí play hiện tại theo từng mục lục, khi play lần sau có thể bắt đầu ngay từ vị trí đã dừng trước đó.
9.kiểm soát kích thước phông chữ phụ đề
10. Có thể kết hợp các file phụ đề tự động. (để nghiên cứu và cho bản dịch)

[Ví dụ cách sử dụng]

1. Tìm file bài hát hoặc phim dài tập, ngắn tập tiếng nước ngoài mà mình yêu thích
2. Tìm file phụ đề của bài hát hoặc phim ngắn, phim dài tập tương ứng
(Ví dụ: Tham khảo http://www.addic7ed.com, http://subscene.com)
3. Truyền file mp4,mov,mph,3gp,mp3 và file phụ đề đã được chuẩn bị tới ListeningDrill. (Dùng Windows Explorer để coppy)
4. Bạn vừa nhìn phụ đề ở ListeningDrill vừa nghe hoặc nghe lại mp4,mov,mph,3gp,mp3 để học theo

[Nội dung khác]

1. Trường hợp không có file phụ đề, sẽ chỉ mở file mp4,mov,mph,3gp,mp3 không có phụ đề

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3900 IMG_3903 IMG_4250

ListeningDrill iOS App cho iPhone là thuận tiện để nghiên cứu ngoại ngữ tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Hàn Quốc, Ý, Đức, và Pháp.
ListeningDrill đã sản xuất đặc biệt lý tưởng cho việc nghe thực hành.

ListeningDrill : 的字幕,外語聽力練習(英語,西班牙語,中文,日語,德語,韓語, 法語等)播放器 – TED視頻和免費的有聲讀物

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED視頻文件dowonload的
– 免費有聲讀物
– 視頻/音頻文件上傳

外語首先要聽得懂。

ListeningDril是用於練習外語聽力的應用程式。可以一邊看字幕,一邊反復聽mp4,mov,mph,3gp,mp3。

這是英語學習,中國的研究,日本研究,學習西班牙語,葡萄牙語的研究,韓國研究等…

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[支援字幕格式]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[主要功能]

1. 打開Windows資源管理器,將mp4,mov,mph,3gp,mp3和字幕文件簡單複製粘貼,即完成傳送。
2. 顯示全部字幕,可滾屏流覽全部字幕。
3. 可隨時在指定字幕位置重新播放。
4. 可設置單位字幕重複播放。例如,將單位字幕重複播放設置為5次,每個字幕重複播放5次後轉到下一個。
5. 可以設置只播放有字幕,即有臺詞的部分。
設置「只播放字幕部分」時,跳過電影等文件中沒有臺詞的場面,迅速找到並播放臺詞(字幕)部分。
6. 可設置AB段重複播放。
7. 播放速度可調整為0.5 ~ 2倍。(iOS 5.0以上版本支援此功能)
8. 每個播放目錄都儲存當前播放進度,下次播放時接著上一次暫停的地方繼續播放。
9。字幕的字體大小的控制
10。可以結合自動字幕文件。 (研究與翻譯)

[使用方法示例]

1. 獲取喜歡的外語電影、連續劇或歌曲的文件。
2. 獲取相應電影、連續劇或歌曲的字幕文件。
(例如:參考HTTP://www.addic7ed.com, http://subscene.com 等網站)
3. 將準備好的mp4,mov,mph,3gp,mp3文件和字幕文件傳送至ListeningDrill。 (利用Windows資源管理器複製粘貼)
4. 在ListeningDrill中,可一邊看著字幕,一邊反復聽mp4,mov,mph,3gp,mp3學習。

[其他]

1. 無字幕文件時,不顯示字幕,只播放mp4,mov,mph,3gp,mp3文件。

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3920 IMG_3921 IMG_4259

為iPhone的iOS應用軟件ListeningDrill方便學習外語的英語,中文,韓語,西班牙語,葡萄牙語,俄語,韓語,意大利語,德語和法語。
ListeningDrill產生了特別理想的聽力練習。

ListeningDrill : กับคำบรรยายภาษาต่างประเทศปฏิบัติฟัง (อังกฤษ, สเปน, จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมัน) ผู้เล่น

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– Dowonload TED ไฟล์วิดีโอ
– หนังสือเสียงฟรี
– วิดีโอ / อัปโหลดไฟล์เสียง

ภาษาต่างชาติต้องฟังออกได้
ListeningDril เป็น App. สำหรับการฝึกฟังภาษาต่างชาติ ซึ่งสามารถอ่านบรรยายและฟัง mp4,mov,mph,3gp,mp3 ซ้ำได้

มันเป็นสำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในการศึกษาจีน, ญี่ปุ่นการศึกษา, การศึกษาภาษาสเปน, โปรตุเกสศึกษา ฯลฯ ศึกษาเกาหลี …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[ฟอร์ม บรรยาย]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[ฟังชั่นหลัก]

1. เปิด window แล้ว paste ไฟล์mp4,mov,mph,3gp,mp3และไฟล์บรรยายไว้ สามารถส่งไฟล์ได้
2. แสดงบรรยายทั้งหมดและสามารถScrollลงมาดูบรรยายได้
3. สามารถเริ่มจุดที่ต้องการใหม่ได้
4. สามารถจัดตั้งการเล่นซ้ำตามบรรยายได้ เช่น จัดตั้งการเล่นบรรยายซ้ำ5ครั้ง สามารถเล่นบรรยายนั้นเล่นซ้ำ 5ครั้งแล้วเล่นต่อ
5. สามารถจัดตั้งจุดที่มีบรรยายเท่านั้นได้
เมื่อตั้งค่า ‘การเล่นโดยเฉพาะจุดที่มีบรรยาย’ เย้นส่วนที่ไม่มีการพูดและค้นหาส่วนที่มีการพูด(บรรยาย) เท่านั้นอย่างรวดเร็ว
6. สามารถตั้งค่าส่วน สามารถให้เล่นซ้ำได้
7. สามารถให้เล่นความเร็ว0.5 ~ 2ได้ (โดยเฉพาะ iOS 5.0ขึ้นไป)
8. สามารถจำจุดที่เล่นในปัจจุบัน และเมื่อเล่นใหม่สามารถเล่นต่อจากหยุดครั้งที่แล้วได้
9 คำบรรยายการควบคุมขนาดตัวอักษร
10 สามารถรวมไฟล์คำบรรยายโดยอัตโนมัติ (สำหรับการศึกษาและการแปล)

[ตัวอย่างการใช้]

1. ค้นหาไฟล์หนังภาพยนตร์ที่ภาษาต่างชาติหรือไฟล์เพลง
2. ค้นหาไฟล์บรรยายของหนังหรือเพลงนั้น
(จาก http://www.addic7ed.com, http://subscene.com ฯลฯ)
3. ส่งไฟล์mp4,mov,mph,3gp,mp3 และไฟล์บรรยายที่ListeningDrill (โดยใช้ Window)
4. อ่านบรรยายจากListeningDrill และฟัง mp4,mov,mph,3gp,mp3ซ้ำได้

[อื่น]

1. กรณีที่ไม่มีไฟล์บรรยาย จะเล่นไฟล์mp4,mov,mph,3gp,mp3เท่านั้น โดยไม่มีการแสดงบรรยาย

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3924 IMG_3929 IMG_4261

ListeningDrill iOS App สำหรับ iPhone สะดวกในการศึกษาภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, เกาหลี, อิตาลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศสและ
ListeningDrill มีการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการฟังการปฏิบัติ

ListeningDrill : Med textning, främmande språk lyssnar praxis (engelska, spanska, kinesiska, japanska, tyska, franska, etc.) spelare – TED video och gratis ljudböcker

Full Version :

https://itunes.apple.com/se/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/se/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED videofil dowonload
– Fria ljudböcker
– Video / ljud filuppladdning

Först bör man kunna förstå främmande språk genom att lyssna på dem.

ListeningDrill är ett program som ska lära att lyssna på främmande språk. Användarna kan läsa texter och upprepade gånger spela upp mp4,mov,mph,3gp,mp3-filer.

Det är engelsk studie, kinesisk studie, japansk studie spansk studie, portugisiska studien, koreanska studier osv …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[Stödjer följande textformat]

1. lrc (karaoke LRC)
2. smi (SAMI)
3. srt (SubRip format)

[Huvudfunktioner]

1. Starta Windows Explorer. Kopiera och klistra in mp4,mov,mph,3gp,mp3-samt textfiler.
2. Hela textinnehållet kan rullas upp och ned för granskning.
3. Videoclip kan spelas upp vid valfri tidpunkt av textfilen.
4. Man kan ställa in ett fritt antal av spelupprepningar. T.ex. om vi väljer att ställa in 5 upprepningar kommer även texten att upprepas 5 gånger innan det fortsätter vidare till nästa fil.
5. Man kan välja att spela upp bara delar som innehåller endast texter, t.ex. dialoger.
Valet av “Spela endast sektioner med text” gör att man kommer förbi alla sektioner utan text.
6. Man kan ställa in för upprepning av enskilda sektioner.
7. Man kan spela upp filerna mellan 0,5 ~ 2 x (stöds endast i OS 5.0 och senare).
8. Minnesfunktion för senast uppspelning. Ny uppspelning kommer att börjas där man senast avslutade.
9. textning teckenstorlek kontroll
10. Kan kombinera textningsfiler automatiskt. (för att studera och för översättning)

[Exempel på användning]

1. Hämtning/nedladdning av utländska favoritfilmer, -serier eller musik.
2. Ladda ned text till en film, serie eller en låt.
(t.ex. från http://www.addic7ed.com, http://subscene.com eller liknande)
3. Överför mp4,mov,mph,3gp,mp3-filen tillsammans med respektive text till ListeningDrill (använd Windows Explorer för att kopiera)
4. Granska text i ListeningDrill och lyssna på mp4,mov,mph,3gp,mp3 filer under övningar.

[Övriga]

1. Om inte en rätt textfil finns till kommer mp4,mov,mph,3gp,mp3-filen att spelas utan text.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3906 IMG_3942 IMG_4252

teningDrill iOS App för iPhone är bekvämt att studera främmande språk engelska, kinesiska, koreanska, spanska, portugisiska, ryska, koreanska, italienska, tyska och franska.
ListeningDrill har producerat speciellt idealisk för att lyssna praktiken.

ListeningDrill : 的字幕,外语听力练习(英语,西班牙语,中文,日语,德语,韩语, 法语等)播放器 – TED视频和免费的有声读物

Full Version:

https://itunes.apple.com/cn/app/listeningdrill-zi-mu-wai-yu/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/cn/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED视频文件dowonload的
– 免费有声读物
– 视频/音频文件上传

外语首先要听得懂。

ListeningDril是用于练习外语听力的应用。可以一边看字幕,一边反复听mp4,mov,mph,3gp,mp3。

这是英语学习,中国的研究,日本研究,学习西班牙语,葡萄牙语的研究,韩国研究等…

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[支持字幕格式]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)

[主要功能]

1. 打开Windows资源管理器,将mp4,mov,mph,3gp,mp3和字幕文件简单复制粘贴,即完成传送。
2. 显示全部字幕,可滚屏浏览全部字幕。
3. 可随时在指定字幕位置重新播放。
4. 可设置单位字幕重复播放。例如,将单位字幕重复播放设置为5次,每个字幕重复播放5次后转到下一个。
5. 可以设置只播放有字幕,即有台词的部分。
设置“只播放字幕部分”时,跳过电影等文件中没有台词的场面,迅速找到并播放台词(字幕)部分。
6. 可设置AB段重复播放。
7. 播放速度可调整为0.5 ~ 2倍。(iOS 5.0以上版本支持此功能)
8. 每个播放目录都存储当前播放进度,下次播放时,接着上一次暂停的地方继续播放。
9。字幕的字体大小的控制
10。可以结合自动字幕文件。 (研究与翻译)

[使用方法示例]

1. 获取喜欢的外语电影、电视剧或歌曲的文件。
2. 获取相应电影、电视剧或歌曲的字幕文件。
(例如:参考http://www.addic7ed.com, http://subscene.com等网站)
3. 将准备好的mp4,mov,mph,3gp,mp3文件和字幕文件传送至ListeningDrill。(利用Windows资源管理器复制粘贴)
4. 在ListeningDrill中一边看着字幕,一边反复听mp4,mov,mph,3gp,mp3学习。

[其他]

1.  无字幕文件时,不显示字幕,只播放mp4,mov,mph,3gp,mp3文件。

audiobook3_iphone IMG_3084 IMG_3780   IMG_4146IMG_3918 IMG_3919 IMG_4258

为iPhone的iOS应用软件ListeningDrill方便学习外语的英语,中文,韩语,西班牙语,葡萄牙语,俄语,韩语,意大利语,德语和法语。
ListeningDrill产生了特别理想的听力练习。

ListeningDrill : С субтитрами, иностранный язык прослушивания практики (английский, испанский) игрока – TED видео и бесплатные аудиокниги

Full Version :

https://itunes.apple.com/ru/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/ru/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED видео файлов dowonload
– Бесплатные аудиокниги
– Видео / аудио загрузки файлов

Прежде всего, Вы должны понимать иностранный язык при прослушивании.

ListeningDrill является программным приложением для тех, кому необходима практика прослушивания иностранных языков. Пользователи могут читать субтитры и повторно воспроизводить mp4,mov,mph,3gp,mp3.

Это для изучения английского языка, китайского исследования, проведенного в Японии исследования, испанском исследовании, португальский исследование, корейский и т.д. исследования …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[Формат поддержки субтитров]

1. lrc (Караоке Лирикс LRC)
2. smi (SAMI ввод субтитров)
3. srt (SubRip формат)

[Основные свойства]

1. Откройте Windows Explorer. Скопируйте и вставьте mp4,mov,mph,3gp,mp3 и файлы субтитров просто для переноса.
2. Отобразятся все субтитры, которые можно прокручивать вверх и вниз с целью просмотра.
3. Вы можете начать воспроизведение клипа с необходимого субтитра в любое время.
4. Вы можете задать необходимое количество повторов субтитров для их просмотра. Например, если вы выбираете воспроизведение субтитров 5 раз, каждый субтитр будет воспроизводиться 5 раз до перехода к следующему.
5. Вы можете выбрать только воспроизведение кадров, содержащих субтитры, т.е. диалоги.
Если Вы выбрали «Воспроизведение только кадров с субтитрами», то сцены без диалогов будут пропущены и быстро перемотаны на сцены с диалогами.
6. Вы можете настроить на повтор определенные кадры.
7. Клипы могут воспроизводиться со скоростью 0.5 ~ 2-раза (поддерживается только на iOS 5.0 или выше).
8. Устройство запоминает расположение текущего воспроизведения. Когда вы начнете воспроизведение клипа снова, оно начнется с того же места.
9. Размер шрифта субтитров контроль
10. Можно комбинировать файлы субтитров автоматически. (для изучения и для перевода)

[Образцы применения]

1. Получите/загрузите иностранные фильмы, драмы или музыкальные файлы, которые Вам нравятся.
2. Получите файл субтитров к необходимым фильмам, драмам или песням.
(например, ссылка на http://www.addic7ed.com, http://subscene.com, etc.)
3. Отправьте mp4,mov,mph,3gp,mp3 файл и соответствующий файл субтитров на ListeningDrill (скопируйте, используя Windows Explorer)
4. Просмотрите субтитры на ListeningDrill и прослушайте mp4,mov,mph,3gp,mp3 файл для изучения.

[Прочее]

1. Если нет соответствующего файла субтитров, mp4,mov,mph,3gp,mp3 файл воспроизводится без субтитров.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3895 IMG_3896 IMG_4248

ListeningDrill IOS приложение для iPhone удобно изучать иностранные языки английский, китайский, корейский, испанский, португальский, русский, корейский, итальянский, немецкий и французский языки.
ListeningDrill произвел особенно хорошо подходит для прослушивания практике.

ListeningDrill : Med undertittel, fremmedspråk lytter praksis (engelsk, spansk, fransk, tysk, japansk, kinesisk, etc.) spiller – TED video og gratis lydbøker

Full Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill/id543835101?mt=8

Free Version :

https://itunes.apple.com/app/listeningdrill-lite/id545518754?mt=8

– TED videofil dowonload
– Gratis lydbøker
– Video / lyd-filopplasting

Først må man forstå fremmede språk ved å lytte til dem.

ListeningDrill er en applikasjon som kan brukes for å få lytteprøver i fremmede språk. Brukere kan lese teksten og avspille mp4,mov,mph,3gp,mp3 filer mange ganger.

Det er for engelsk studie, kinesisk studie, japansk studie, spansk studie, portugisisk studie, koreansk studie etc …

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
2. mp3 audio files

[Støttet tekstformat]

1. lrc ( karaoke tekst LRC)
2. smi (SAMI tekst)
3. srt (SubRip format)

[Hoved funksjoner]

1. Åpn Windows Explorer. Kopi og lim mp4,mov,mph,3gp,mp3- og tekstfiler.
2. Wyświetlają się całe napisy, które można przewijać w górę i w dół do przeglądania.
3. Man kan åpne klippe når som helst i tekstfilen.
4. Man kan sette så mange spillegjentakelser som man vil. For eksempel hvis vi velger tekstvisning 5 ganger, ble hver tekst avspilt 5 ganger før neste fil åpnes.
5. Man kan velge avspilling av bare de fragmentene som inneholder tekst, for eksempel dialoger. Å velge «Spill bare fragmenter med tekst» fører til at vi hopper over scenene uten tekst, direkte til scener med tekst.
6. Man kan slå på gjentakelse av bestemte fragmenter.
7. Man kan åpne klippe med hastigheten 0,5 ~ 2 x (opsjon er tilgjengelig bare i iOS 5.0 og nyere).
8. Det husker stedet som aktuelt avspilles. Re-start avspilling på samme sted.
9. undertittel skriftstørrelse kontroll
10. Kan kombinere filer med undertekster automatisk. (for å studere og for oversettelse)

[Eksempelvis bruk]

1. Nedlasting av favoritte fremmedspråklige filmer, Tv-serier og musikk.
2. Last ned undertekst til film, Tv-serie eller en sang
(np. z http://www.addic7ed.com, http://subscene.com itp.)
3. Send mp4,mov,mph,3gp,mp3 fil sammen med tilsvarende tekst til ListeningDrill (kopier ved å bruke Windows Explorer).
4.Gå gjennom tekster i ListeningDrill og hør på mp4,mov,mph,3gp,mp3 filer mens du lærer.

[De øvrige]

1. Hvis det ikke finnes riktig tekstfil, skal mp4,mov,mph,3gp,mp3 fil avspilles uten tekst.

IMG_4132 IMG_4131

IMG_4129   IMG_3780 IMG_2967IMG_3889 IMG_3890 IMG_4245

ListeningDrill iOS App for iPhone er praktisk å studere fremmedspråk engelsk, kinesisk, koreansk, spansk, portugisisk, russisk, koreansk, italiensk, tysk og fransk.
ListeningDrill har produsert spesielt ideelt for lytting praksis.